מעמונה עד חוק ההסדרה. לא נהייה עלה התאנה שיעצור את ממשלת ימין מלא מלא בדרך לסיפוח. בוא נראה אתכם!

המראות של פינוי מאחז עמונה אתמול היו קשים. תמונות המשפחות שנקרעו מביתם, לאחר 20 שנות מגורים, על פסגת ההר היו כואבות ויש לומר מטלטלות. ליבי איתם, עם תושבי עמונה. אבל מי שהונה אותם לאורך כל הדרך, ונטע בהם תקוות שווא זו הממשלה. הממשלה שלא אמרה להם את האמת. שיש פס״ד חלוט של בג״צ, שמחייב את פינויים, יהיה כואב ככל אשר יהיה. זו הממשלה שהוליכה אותם שולל, דרך חוק ההסדרה האנטי חוקתי.
אז קדימה, נראה אתכם ממשלת הימין, מלא מלא, תספחו. אל תאשימו את בג״צ והשמאלנים, והיועץ המשפטי שאומר במפורש- לא אוכל להגן על חוק ההסדרה!
תפסיקו להונות את האלקטורט שלכם. תפסיקו לעבוד עליהם. ידעתם שחוק ההסדרה לא יחול על תושבי עמונה. כמו שאתם יודעים היום, שרק  הסדר מדיני עם חשיבה ארוכת טווח ימנע מדינה דו לאומית.

תפסיקו לכבות שריפות ולפגוע באזרחים, ובמעמדנו בזירה הבינלאומית.
ואם יש לכם אומץ -תספחו- נראה אתכם!

קרא עוד