ראיון ב׳העולם הבוקר׳ בנוגע לחוק היועצים המשפטיים של משרדי הממשלה.