ראיון ל׳תוכנית הלילה׳: הצעת חוק היועצים המשפטים של משרדי הממשלה.