פתיחת מושב החורף

כנס החורף נפתח ברוח סערה. למשכן הגענו חגיגיים ונרגשים עם תכניות לעשייה למען הציבור והמציאות טפחה על פנינו. נאומו של הנשיא ראובן רובי ריבלין במליאה היה מעורר השראה, מבוגר אחראי בעולם בו שרים וראש ממשלה נוהגים במדינה, בציבור ובעם כבשלהם, והכל למען גחמות והישרדות פוליטית. אין לי כוונה להתייחס לנאומו של ראש הממשלה, ובוודאי לא לחזור על מטבע הלשון שהוא מנסה להטמיע. אסור לנו לשתף עם זה פעולה. זו כבר לא בדיחה, אנחנו במאבק על דמותה וצביונה של החברה הישראלית ומי שמפלג, מסית ומדרדר את השיח זהו ראש הממשלה וחבריו. במושב הזה אמשיך להיאבק למען הדמוקרטיה, שלטון החוק והשוויון. אעמוד כחומה בצורה בפני הרוחות הרעות המנשבות.
מאחלת לנו מושב פורה בו האזרח הוא המרכז.