"פרסום ראשון: בזכות ישראל, מעתה ניתן לדווח בפייסבוק על טרור והסתה"

2