"פייסבוק היא קולוסיאום, אנשים נהנים לראות אחרים נטרפים שם"