נהלי צילום חשודים בדיוני הארכת מעצר- שאילתא שהגשתי לשרת המשפטים