זה הזמן להתאחד ולהתגבר על המחלוקות

אנו מצויים ערב פתיחת כנס הקיץ עם ההערכות לקראת החזרה לעבודה בכנסת.

ימים מורכבים עברו ועוברים עלינו במפלגה.
ימים בהם הרוח והסערה הפנימית גוברת ומשתלבת עם זו החיצונית והחיבור של שתי אלו מביא לידי פגיעה חמורה בתדמיתה, בעוצמתה ובחוזקה של המפלגה.
חילוקי דעות רבים היו בינינו באשר לאפשרות החבירה לממשלת נתניהו. סברתי והבעתי את עמדתי העקבית שזו תהיה טעות  להיכנס לממשלה. יחד עם זאת היום, ביום שאחרי, עלינו לאחד את השורות ולהדקן. לפעול כגוף אחד עם מטרה אחת ברורה ומוגדרת לחזק את המפלגה ולהוות אופוזיציה לוחמנית מול ממשלה גזענית הפוגעת בדמוקרטיה ובבטחון המדינה.
חילוקי הדעות בינינו עלולים לפרק את הבית ולהחלישו. אסור לנו בגלל מאבקים פנימיים להוביל לנצחונו של הימין הקיצוני.
אז שיהיה לנו בהצלחה במאבק מול הקואלציה והממשלה למען עתיד מדינתנו, עתיד ילדנו ונכדינו ובטחוננו.

קרא עוד