חוק המרכולים, חוק עונש מוות, חוק ההמלצות- מכירת חיסול של הכנסת והישרדות פוליטית