הצעת החוק שלי שנועדה להבטיח לאזרחי מדינת ישראל בתי חולים מוצלחים ומתפקדים