"המוסף" -ח"כ רויטל סויד על פינוי עמונה וחוק ההסדרה