"היום מתחילה את השבעה על הנכדים שיכלו להיות לי"

_______